بایگانی‌های آثار ملی - لشت‌ نشا خبر
ثبت چهار اثر میراث طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی ۰۴ اسف ۱۳۹۹
معاون میراث‌فرهنگی گیلان خبر داد:

ثبت چهار اثر میراث طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی

ولی جهانی، معاون میراث‌فرهنگی گیلان از ثبت چهار اثر میراث طبیعی گیلان در فهرست آثار ملی خبر داد.