بایگانی‌های هیات شطرنج گیلان - لشت‌ نشا خبر
یک لشت نشایی، رئیس هیات شطرنج استان گیلان شد ۰۴ اسف ۱۳۹۹
با برگزاری مجمع انتخاباتی؛

یک لشت نشایی، رئیس هیات شطرنج استان گیلان شد

در مجمع انتخابات رئیس هیات شطرنج گیلان، حسین میربلوک با کسب ۱۵ رای از ۱۶ آرای ماخوذه به عنوان رئیس هیات شطرنج گیلان انتخاب شد.