بایگانی‌های رئیس قوه قضاییه - لشت‌ نشا خبر
خبر استعفای رئیس قوه قضاییه کذب محض است ۱۹ فرو ۱۴۰۰
مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه اعلام کرد:

خبر استعفای رئیس قوه قضاییه کذب محض است

علی نادری، مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه خبر استعفای رئیس قوه قضاییه را تکذیب کرد و آن را شایعه‌ای انتخاباتی خواند.