پایگاه خبری لشت‌ نشا خبر

دارای مجوز رسمی از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صابر عاشری لشت‌ نشائی

شماره تماس: ۰۹۱۱۷۰۵۵۷۱۰

آدرس: لشت‌ نشا، بالاگفشه، خیابان شهید تقی‌زاده