همزمان با پایان زمان نام نویسی، اسامی کاندیدای انتخابات ششمین دوره شورای شهر لشت نشا براساس ثبت نام نهایی منتشر شد.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر، اسامی غیررسمی کاندیدای انتخابات ششمین دوره شورای شهر لشت نشا براساس ثبت نام نهایی برای اولین بار توسط «لشت نشا خبر» منتشر شد.

۱. محمد صفری
۲. محمد صادقی
۳. حامد صادقی
۴. سیروس بهروز
۵. ابراهیم حسنی
۶. مجتبی میربلوک
۷. افشین غفاری
۸. سیدحنان میرهاشمی
۹. سیده زهرا فاطمی
۱۰. آبتین علیزاده
۱۱. فرهاد مشفق نیا
۱۲. علیرضا ثمر ولمی
۱۳. سید محمد حسینی
۱۴. مجید محسنی خشکرودی
۱۵. آرمان میرزانیا
۱۶. عسگر یوسف زاده
۱۷. حسن تقی نژاد
۱۸. امیرحسین اکبری معاف
۱۹. مصطفی نظری زهنده

ثبت نام ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشا از ۲۰ اسفند آغاز شد و ساعت ۲۴ روز ۲۶ اسفند پایان یافت.

به گزارش لشت نشا خبر، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.