جهانبخش جم از نام نویسی ۳۰۱ داوطلب عضویت در شورای اسلامی روستایی بخش لشت نشا خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۴۹ نفر معادل ۴۹ درصد به صورت حضوری و ۱۵۲ نفر معادل ۵۱ درصد به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر، جهانبخش جم در گفتگوی اختصاصی با «لشت نشا خبر» از نام نویسی ۳۰۱ داوطلب عضویت در شورای اسلامی روستایی بخش لشت نشا خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۴۹ نفر معادل ۴۹ درصد به صورت حضوری و ۱۵۲ نفر معادل ۵۱ درصد به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند.

بخشدار لشت نشا همچنین ادامه داد: ۲۸۲ نفر معادل ۹۴ درصد داوطلبان مرد و ۱۹ نفر معادل ۶ درصد داوطلبان خانم هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ نفر از داوطلبان زیر ۳۵ سال و ۲۳۶ نفر بالای ۳۵ سال هستند، اظهار داشت: ۸۹ نفر از داوطلبان مدرک ابتدایی، ۳۶ نفر راهنمایی، ۴۱ نفر متوسطه، ۷۸ نفر دیپلم، ۲۲ نفر فوق دیپلم، ۲۹ نفر لیسانس و ۷ نفر فوق لیسانس هستند.

نماینده عالی دولت در بخش لشت نشا افزود: ۲۱۲ نفر از داوطلبان بدون سابقه‌ی شورایی و ۸۹ نفر دارای سابقه شورایی هستند.

جم در پایان با بیان اینکه بخش لشت نشا دارای ۴۷ حوزه (روستا) واجد شرایط برگزاری انتخابات است که ۳ حوزه دارای شورای ۵ نفره و ۴۴ حوزه دارای شورای ۳ نفره است، تصریح کرد: در پایان مهلت قانونی ثبت نام، تمامی حوزه‌ها از لحاظ حداقل ثبت نامی به حدنصاب برگزاری انتخابات رسیدند.