خبرها از رد صلاحیت حداقل سه کاندیدای شورای شهر لشت نشا حکایت دارد و باید منتظر ماند که تا در مرحله بعدی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات نظارت استان مورد بررسی قرار گیرد.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر،  با پایان بررسی ۱۴ روزه صلاحیت داوطلبان، هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراها در شهرستان‌ها، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبان به فرمانداری‌ها اعلام کردند.

شنیده‌های «لشت نشا خبر» حاکی از این است که تعدادی از کاندیدای شورای شهر لشت نشا توسط هیات نظارت شهرستان رد صلاحیت شدند.

خبرها از رد صلاحیت حداقل سه کاندیدای شورای شهر لشت نشا حکایت دارد و باید منتظر ماند که تا در مرحله بعدی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات نظارت استان مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است در روزهای آتی اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر مخاطبان خواهد رسید.