رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار گیلان و فرماندار رشت از اراضی کشاورزی روستای جیرهنده بخش لشت نشا بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، اسماعیل نجار، معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار گیلان، فرماندار رشت و نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی از راضی کشاورزی روستا جیرهنده واقع در بخش لشت نشا شهرستان رشت بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات آب کشاورزان قرار گرفتند.

در حاشیه این بازدید برخی از کشاورزان منطقه، مشکلات آبیاری و کمبود آب کشاورزی این بخش را با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مطرح کردند.

در حاشیه این بازدید مشکلات آبیاری بخش لشت نشا از جمله کمبود اعتبار به منظور راه اندازی ایستگاه پمپاژ چپک چکه و اسطلک، لاینینگ حدود ۶ کیلومتر از نهرهای اصلی آب رسان و تعمیر و راه اندازی ایستگاه‌های پمپاژ سطح بخش توسط جهانبخش جم، بخشدار لشت نشا به مسئولان رسانده و قول مساعدت برای حل مشکلات دریافت شد.