در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر لشت نشا منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر لشت نشا می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشا به شرح زیر می‌باشد:

۱. آقای امیرحسین اکبری معاف فرزند علیرضا کد نامزد ۱۵

۲. آقای سیروس بهروزتوچائی مشهور به بهروزی فرزند مختار کد نامزد ۱۶

۳. آقای حسن تقی نژادبالاجورشری فرزند سیروس کد نامزد ۱۷

۴. آقای علیرضا ثمرولمی مشهور به ثمر فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸

۵. آقای ابراهیم حسنی توچائی مشهور به فرشاد فرزند محسن کد نامزد ۱۹

۶. آقای سیدمحمد حسینی ولمی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۲۱

۷. آقای محمد صادقی بالاجورشری فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۵

۸. آقای افشین غفاری فرزند غفار کد نامزد ۲۸

۹. خانم سیده زهرا فاطمی فرزند سید جلال کد نامزد ۲۹

۱۰. آقای مجید محسنی خشکرودی مشهور به شاهرخ فرزند محمدجواد کد نامزد ۴۱

۱۱. آقای مجتبی میربلوک لیچائی فرزند مهرداد کد نامزد ۴۵

۱۲. آقای آرمان میرزانیاجورشری فرزند حسن کد نامزد ۴۶

۱۳. آقای مصطفی نظری زهنده فرزند مرتضی کد نامزد ۴۸

۱۴. آقای عسکر یوسف زاده مشهور به فرهادیوسفی فرزند محمود کد نامزد ۴۹

به گزارش لشت نشا خبر، نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر لشت نشا ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.