سلیم‌زاده گفت: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان لشت نشائی با آتش نشانی مبنی بر اینکه دو روز است صدای ناله گربه از داخل دیوار خانه وی می‌آید، تیم آتش‌نشانی لشت نشا به محل اعزام شد.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر، بهمن سلیم‌زاده، مسئول واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لشت نشا در گفتگو با «لشت نشا خبر» اظهار کرد: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان لشت نشائی با آتش نشانی مبنی بر اینکه دو روز است صدای ناله گربه از داخل دیوار خانه وی می‌آید، تیم آتش‌نشانی لشت نشا به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه صاحبخانه اعلام کرد که راهی جز تخریب دیوار خانه برای نجات گربه ندارد، گفت: با حضور تیم آتش‌نشانی لشت نشا در محل و پس از بررسی ماجرا، راهی برای خروج گربه از دیوار پیدا شد.

سلیم‌زاده همچنین ادامه داد: بعد از حدود نیم ساعت تلاش و با سختی فراوان، تیم آتش‌نشانی موفق به نجات گربه بازیگوش از داخل دیوار شد.

مسئول واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لشت نشا افزود: به گفته صاحبخانه، گربه‌ی مادر چند بچه دیگر نیز داشت و پس از هر بار رسیدگی به آنها، به دنبال بچه گیر افتاده خود می‌آمد.