با توجه به بررسی‌های به عمل آمده بدینوسیله اعلام می‌گردد در اجرای ماده ۵۹ قانون، صحت انتخابات در شهر لشت نشا مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده بدینوسیله اعلام می‌گردد در اجرای ماده ۵۹ قانون، صحت انتخابات در شهر لشت نشا مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت، به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر لشت‌ نشا می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۸، نتیجه تایید صحت انتخابات این شهر به شرح ذیل می‌باشد.

در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، چنان چه کسی به تایید برگزاری صحت انتخابات معترض باشد، می‌تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیات نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.

۱. آقای مصطفی نظری زهنده نام پدر مرتضی دارای ۱۴۹۱ رأی
۲. آقای علیرضا ثمرولمی نام پدر غلامرضا دارای ۱۳۱۶ رأی
۳. آقای آرمان میرزانیاجورشری نام پدر حسن دارای ۱۱۷۱ رأی
۴. آقای عسکر یوسف زاده نام پدر محمود دارای ۹۸۳ رأی
۵. آقای محمد صادقی بالاجورشری نام پدر صفرعلی دارای ۹۶۳ رأی
به عنوان اعضای اصلی و
۱. آقای مجتبی میربلوک لیچائی نام پدرمهرداد دارای ۹۵۸ رأی
۲. آقای سیدمحمد حسینی ولمی نام پدرسیدمهدی دارای ۸۵۵ رأی
۳. آقای ابراهیم حسنی توچائی نام پدرمحسن دارای ۷۸۴ رأی
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.