شهردار لشت نشا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر محکومیت وی در رابطه با سقوط خودرو در رودخانه اوشمک و فوت راننده در گفتگو با «لشت نشا خبر» اظهار کرد: رأی دادگاه در این زمینه اعلام نشده است و خبر منتشر شده کذب است.

اختصاصی پایگاه خبری لشت نشا خبر، سیدحسن میرهاشمی، شهردار لشت نشا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر محکومیت وی در رابطه با سقوط خودرو در رودخانه اوشمک و فوت راننده در گفتگو با «لشت نشا خبر» اظهار کرد: رأی دادگاه در این زمینه اعلام نشده است و خبر منتشر شده کذب است.

وی همچنین ادامه داد: کارشناس یک نفره و هیأت سه نفره پس از بررسی ماجرا نظر خود را مبنی بر ۵۰ درصد اشتباه راننده و ۵۰ درصد اشتباه طرف دوم اعلام کرد.

میرهاشمی با اشاره به اینکه در زمان وقوع این اتفاق پروژه ساماندهی حریم رودخانه به پیمانکار واگذار شده بود، گفت: پیمانکار باید در خصوص ایمن‌سازی حاشیه رودخانه تا زمان بهره‌برداری از پروژه، اقدام می‌کرد.

شهردار لشت نشا با بیان اینکه رأی دادگاه در حال حاضر صادر نشده است، تصریح کرد: طرف دوم که ۵۰ درصد اشتباه را مرتکب شده است، مشخص نیست و تا صدور رأی دادگاه نمی‌توان در این زمینه اعلام نظر کرد.

وی در پایان از رسانه‌ها درخواست کرد که از انتشار اخبار جعلی خودداری نمایند و پیش از انتشار اخبار از صحت آن مطلع شوند.