اهدای عضو یک شهروند لشت نشایی موجب نجات و ادامه زندگی بیمار نیازمند به پیوند عضو شد و این نهمین اهدای عضو از استان گیلان در سال ۱۴۰۰ بود.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، مرحوم علی کلاتی، ۶۶ ساله و ساکن لشت نشا، به علت خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی، توسط پزشکان متخصص و با رضایت خانواده، به اهدا نائل شد.

در این خصوص، کبد وی در مرکز واحد فراهم آوری اعضا مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشته و جهت پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز منتقل شد.

گفتنی است؛ این نهمین اهدای عضو از استان گیلان در سال ۱۴۰۰ بود.