قلی‌پور حضور نیروهای جوان و صاحب نظر را از نقاط قوت آموزش و پرورش لشت نشا برشمرد و افزود: کمبود امکانات آموزشی، فرسودگی فضاهای آموزشی و نداشتن پژوهشگاه از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزش و پرورش این بخش از شهرستان رشت است.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، رئیس اداره آموزش و پرورش بخش لشت نشا گفت: بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی در دوران کرونایی ایفا کرده است.

زهرا قلی‌پور با اشاره به ضرورت گسترش عدالت آموزشی در مناطق مختلف به ویژه در روستاها اظهار داشت: در دسترس نبودن امکانات آموزشی و به ویژه نقصان زیرساخت‌های مخابراتی یکی از مصادیق بی‌عدالتی آموزشی است که در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های خیران در تهیه وسایل ارتباطی نوین می‌تواند تا حدی این کمبود را بر طرف کند.

وی در ادامه، حضور نیروهای جوان و صاحب نظر را از نقاط قوت آموزش و پرورش لشت نشا برشمرد و افزود: کمبود امکانات آموزشی، فرسودگی فضاهای آموزشی و نداشتن پژوهشگاه از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزش و پرورش این بخش از شهرستان رشت است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش لشت نشا با بیان تغییر سبک زندگی خانواده‌ها اظهار داشت: تغییر محتواهای درسی با توجه به شرایط مورد نیاز جامعه و تجهیز فضاهای آموزشی به وسایل نوین ارتباطی از فوری‌ترین اولویت‌های نظام آموزشی و تربیتی کشور است.