ابراهیم صالحی توچائی با حکم استاندار گیلان به عنوان شهردار جدید لشت نشا در راستای قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، حکم انتصاب ابراهیم صالحی توچائی به عنوان شهردار لشت نشا صادر شد.

ارسلان زارع، استاندار گیلان با صدور حکمی ابراهیم صالحی توچائی شهردار منتخب شورای ششم شهر لشت نشا را به عنوان شهردار جدید این شهر منصوب کرد.

به نظر می‌رسد لشت نشا اولین شهری است که حکم رسمی شهردار آن در استان گیلان صادر شده است.