در پی تماس یکی از شهروندان با واحد آتش نشانی شهرداری لشت نشا مبنی بر پیدا شدن یک قلاده گورکن نادر و زخمی پرسنل آتش نشانی به محل اعزام شدند.

به گزارش پایگاه خبری لشت نشا خبر، در پی تماس یکی از شهروندان با واحد آتش نشانی شهرداری لشت نشا مبنی بر پیدا شدن یک قلاده گورکن نادر و زخمی پرسنل آتش نشانی به محل اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای نجات این حیوان را انجام دادند.

به گزارش لشت نشا خبر، گورکن از خانواده راسوها و شب گرد است که با حفر زمین لانه‌ای شیب دار به عمق یک تا ۲ متری می‌سازد.

این گونه جانوری برای لانه خود چند راه خروجی در نظر می‌گیرد تا در زمان بروز خطر بتواند به راحتی جان خود را حفظ کند.