مصطفی بلورچی، فعال سیاسی و اجتماعی از عملکرد ضعیف شرکت آب و فاضلاب استان گیلان انتقاد شدیدالحنی مطرح کرد.

مصطفی بلورچی در دو توئیت با انتقاد از و ضعیف نامطلوب آب در بخش کوچصفهان نوشت:

عملکرد ضعیف مدیریتی آبفا در حوزه ثبات و فراهم کردن حداقل‌های مورد نیاز نیروی انسانی درکنار فقدان زیرساخت‌های مناسب حوزه آب، همواره شهروندان را با مشکلات اساسی آلودگی آب یا قطعی‌های خسته‌کننده مواجه کرده؛ وضعیت آب کوچصفهان نمونه بارز این ضعفهاست.

وی همچنین به ضعف پیگیری‌ها در جذب اعتبارات توسط نمایندگان مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در باب ضعف‌های زیرساختی حوزه آب در گیلان، نگاه مصرف‌ی به اعتبارات برای هزینه‌‌کردهای امور جاری آبفا و عدم تلاش جمغی نمایندگان مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی به‌منظور انجام رایزنی‌های وزارتی و بهارستانی کاملاً مشهود است که باید پاسخگوی مطالبه به حق مردم باشند.

گفتنی است که در چند ماه اخیر مردم بخش کوچصفهان رشت با مشکلات فراوان در حوزه قطعی و آلودگی آب مواجه هستند.