اعضای بدن زنده‌یاد پریسا اخوان رودپشتی، جوان ۲۶ ساله اهل و ساکن بخش لشت نشا شهرستان رشت که به دلیل تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد.

به گزارش لشت نشا خبر، دهمین اهدای عضو گیلان در سال‌جاری، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت انجام شد.

اعضای بدن زنده‌یاد پریسا اخوان رودپشتی، جوان ۲۶ ساله اهل و ساکن بخش لشت نشا شهرستان رشت که به دلیل تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد.

زنده‌یاد پریسا اخوان رودپشتی دهمین مورد اهدای عضو استان گیلان در سال‌جاری بود.

گفتنی است، ۲ کلیه جوان گیلانی، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت برداشت و به بیماران نیازمند پیوند زده شد و کبد نامبرده نیز جهت پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز منتقل شد.