اعضای بدن زنده‌یاد «لیلا شادمند فرد»، جوان ۳۷ ساله اهل روستای کنارسر از توابع بخش کوچصفهان و ساکن شهر لشت نشا که به دلیل خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد.

به گزارش لشت نشا خبر، دوازدهمین اهدای عضو گیلان در سال‌جاری، در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت انجام شد.

اعضای بدن زنده‌یاد «لیلا شادمند فرد»، جوان ۳۷ ساله اهل روستای کنارسر از توابع بخش کوچصفهان و ساکن شهر لشت نشا که به دلیل خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد.

گفتنی است، چهار عضو حیاتی شامل قلب، دو کلیه و کبد زنده‌یاد شادمند فرد به بیماران نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.