«شرط پیشرفت لشت نشاء توسعه متوازن زیباکنار و جیرهنده به صورت توأمان هست که در این سال‌ها هرچه به زیباکنار توجه شد جیرهنده در انزوا ماند زیرا زیباکنار برای میهمانان بود و جیرهنده برای بومیان.»

مصطفی بلورچی، فعال سیاسی و اجتماعی با انتقاد از بی توجهی دستگاه های دولتی و مسئولان اجرایی به توسعه متوازن در بخش لشت نشاء در توئیتی نوشت:

«شرط پیشرفت لشت نشاء توسعه متوازن زیباکنار و جیرهنده به صورت توأمان هست که در این سال‌ها هرچه به زیباکنار توجه شد جیرهنده در انزوا ماند زیرا زیباکنار برای میهمانان بود و جیرهنده برای بومیان.»

انتقاد اخیر بلورچی از بی توجهی به توسعه برنامه محور در حالی صورت می‌گیرد که وی پیشتر طی یادداشتی از دغدغه توسعه متوازن در مناطق کشور به عنوان یکی از سرخط های مهم در لایحه برنامه هفتم توسعه یاد کرده بود، مسئله‌ای که سال‌هاست مورد بی توجهی دستگاه های دولتی و مسئولان اجرایی استان بوده است.