مزینی اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی این حوزه انتخابیه فرعی با حضور ۲۵ نفر از معتمدین بخش و نمایندگان هیات نظارت و اعضای حقوقی هیات اجرایی در روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه برگزار شد.

به گزارش لشت نشا خبر،  مهرداد مزینی، بخشدار و رئیس هیات اجرائی حوزه فرعی لشت نشا، گفت: بر اساس ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی این حوزه انتخابیه فرعی با حضور ۲۵ نفر از معتمدین بخش و نمایندگان هیات نظارت و اعضای حقوقی هیات اجرایی در روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه برگزار شد.

وی افزود: پس از رای‌گیری مخفی از بین معتمدین حاضردر جلسه، آقای رامین سرخی، آقای مسعود رضاپور، آقای علیرضا مرسلی، آقای مجید علی‌نیا، خانم پروانه بصیری، آقای فرخ رضائی، آقای حبیب ابراهیمی و آقای میرحامد شریف، به عنوان معتمدین اصلی و آقایان حسین میرزاپور، علی تنهائی، پرویز حسنی، محمدرضا امام دوست و اکبر داودی نیز به عنوان معتمدین علی البدل عضو هیات اجرایی انتخاب شدند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد.