سکینه سادات پاد به منظور بررسی وضعیت پرونده کشته‌شدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با خانواده سه نفر از آنان در شهرهای رشت، لشت نشا و رضوانشهر در استان گیلان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش لشت نشا خبر، خبرگزاری دولت اعلام کرد: دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به منظور بررسی وضعیت پرونده کشته‌شدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با خانواده سه نفر از آنان در شهرهای رشت، لشت نشا و رضوانشهر در استان گیلان دیدار و گفتگو کرد.

سکینه سادات پاد در این دیدارها ضمن تشریح وظایف کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها عنوان کرد: این کمیته به دستور رئیس جمهور تشکیل شده و اعضای آن از سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه هستند.

پاد تاکید کرد که وی با ماموریت از طرف کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال گذشته خود را مکلف، موظف و متعهد به بررسی دقیق و پیگیری وضعیت آنچه روی داده می‌داند.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی همچنین گفت: گزارش دقیق و کامل این دیدارها را به صورت مکتوب در اختیار کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ قرار خواهد داد.

دستیار رئیس جمهور در سفری به گیلان با خانواده چند نفر از کشته‌شدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ دیدار کرد و جلساتی با استاندار و مسئولان استان داشت.