لشت نشا همواره در عرصه سیاسی تاثیرگذار بوده و نمایندگان زیادی از این شهر به مجلس راه پیدا کرده‌اند، آیا بار دیگر یک لشت نشایی نماینده کل شهرستان رشت در مجلس خواهد بود؟

به گزارش لشت نشا خبر، اسامی نهایی ثبت نام‌کنندگان برای نامزدی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت و خمام توسط برخی از رسانه‌ها اعلام شد.

براساس شنیده‌ها در این حوزه انتخابیه ۱۴۴ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کردند و در این بین اسامی حسن تأمینی لیچائی، محمدصادق حسنی جوریابی، مهدی عسکری چافوچائی، محمد محمودی بالاگفشه و سیده مریم میرابراهیمی میان‌گفشه از بخش لشت نشا در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس نام‌نویسی کردند.

گفتنی است، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد.

لشت نشا همواره در عرصه سیاسی تاثیرگذار بوده و نمایندگان زیادی از این شهر به مجلس راه پیدا کرده‌اند، آیا بار دیگر یک لشت نشایی نماینده کل شهرستان رشت در مجلس خواهد بود؟

توجه: اسامی مذکور براساس شنیده‌ها است و احتمال تغییر آن وجود دارد.