بایگانی‌های جهاد سازندگی - لشت‌ نشا خبر
کمیته امداد، توان ایفای نقش جهاد سازندگی در حوزه مسکن روستایی را داراست 02 تیر 1401
محمد صادقی بالاجورشری؛

کمیته امداد، توان ایفای نقش جهاد سازندگی در حوزه مسکن روستایی را داراست

نماینده شورای عالی استان‌ها در کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و نهادهای حمایتی، با اشاره به نقش حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) در تأمین مسکن برای نیازمندان، گفت: کمیته امداد، توان ایفای نقش جهاد سازندگی در حوزه مسکن روستایی را داراست.