بایگانی‌های علیرضا ثمرولمی - لشت‌ نشا خبر
روسای کمیسیون‌های عمران و فرهنگی شورای شهر لشت نشا تغییر کردند 09 آبان 1402
رییس شورای شهر لشت نشا خبر داد:

روسای کمیسیون‌های عمران و فرهنگی شورای شهر لشت نشا تغییر کردند

در جلسه شورای شهر لشت نشا جناب آقای آرمان میرزانیا به عنوان رییس کمیسیون عمران و آقای علیرضا ثمرولمی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر لشت نشا انتخاب شدند.