بایگانی‌های هیأت رییسه شورای شهر لشت نشا - لشت‌ نشا خبر
اعضای هیأت رییسه شورای شهر لشت نشا مشخص شدند 26 مرداد 1402
با رأی اعضای شورای شهر صورت گرفت؛

اعضای هیأت رییسه شورای شهر لشت نشا مشخص شدند

رئیس شورای شهر لشت نشا عدم تغییر هیأت رییسه شورای شهر لشت نشا را نشانه‌ی همفکری و ثبات در این شورا دانست و افزود: برخلاف بسیاری از شهرها که اعضای شورا با یکدیگر اختلاف نظر دارند، در شهر لشت نشا این مشکل به هیچ وجه وجود ندارد.

اعضای هیأت رییسه شورای شهر لشت نشا مشخص شدند | شهردار لشت نشا انتخاب شد 14 مرداد 1400
رییس شورای شهر لشت نشا در گفتگو با «لشت نشا خبر»:

اعضای هیأت رییسه شورای شهر لشت نشا مشخص شدند | شهردار لشت نشا انتخاب شد

آرمان میرزانیا به عنوان رییس و علیرضا ثمر ولمی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند همچنین عسگر یوسف زاده به عنوان خزانه دار، محمد صادقی به عنوان منشی و مصطفی نظری به عنوان سخنگوی شورای شهر لشت نشا انتخاب شدند.