بایگانی‌های پیش بینی وضع هوا - لشت‌ نشا خبر
آخر هفته خنک میهمان تابستان شرجی و گرم گیلان | دمای هوا در استان کاهش می‌یابد 27 تیر 1401
کارشناس هواشناسی گیلان خبر داد:

آخر هفته خنک میهمان تابستان شرجی و گرم گیلان | دمای هوا در استان کاهش می‌یابد

سمانه نگاه، کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف و آفتابی است گفت: از پنجشنبه با ورود جریانات شمالی دمای هوا در گیلان کاهش می‌یابد.