بایگانی‌های محمدصادق حسنی جوریابی - لشت‌ نشا خبر
اسامی لشت نشایی‌های ثبت نام‌کننده برای نامزدی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس 06 آبان 1402
لشت نشا خبر گزارش می‌دهد؛

اسامی لشت نشایی‌های ثبت نام‌کننده برای نامزدی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس

لشت نشا همواره در عرصه سیاسی تاثیرگذار بوده و نمایندگان زیادی از این شهر به مجلس راه پیدا کرده‌اند، آیا بار دیگر یک لشت نشایی نماینده کل شهرستان رشت در مجلس خواهد بود؟