بایگانی‌های مدرسه صدیقه طاهره لشت نشا - لشت‌ نشا خبر
برای رشد معنوی و فکری دانش‌آموزان نباید از هیچ تلاشی دریغ کنیم 10 اسفند 1401
رییس آموزش و پرورش لشت نشا:

برای رشد معنوی و فکری دانش‌آموزان نباید از هیچ تلاشی دریغ کنیم

علی‌نیا با اشاره به اینکه خانواده‌های دانش‌آموزان به ما اعتماد کرده و فرزندان خود را در اختیار ما قرار می‌دهند، گفت: برای رشد معنوی و فکری دانش‌آموزان نباید از هیچ تلاشی دریغ کنیم.