بایگانی‌های میر احمد لشت نشایی - لشت‌ نشا خبر
دکتر «میر احمد لشت نشایی» مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان شد 24 تیر 1401
طی حکمی از سوی فرید نجفی؛

دکتر «میر احمد لشت نشایی» مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر «میر احمد لشت نشایی» به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان منصوب شد.